Skip to content
+47 922 86 873 mpsforeningennorge@outlook.com

Brukerkurs på Frambu

Brukerkurs: Mukopolysakkaridoser, mukolipidoser og sent debuterende lysosomale avleiringssykdommer

Det arrangeres brukerkurs på Frambu.

Starter: 28.11.2016
Slutter: 02.12.2016
Søknadsfrist: 30.09.2016

 

Aktuelle diagnoser:

-Aspartylglycosaminuri
-Fukosidose
-Hunters sykdom (MPS II)
-Hurlers sykdom (MPS I)
-Mannosidose
-Maroteaux-Lamys sykdom (MPS VI)
-Morquios sykdom (MPS IV)
-Mukolipidose type I, II og III
-Sanfilippos sykdom (MPS III)
-Scheies sykdom (MPS V)
o.l

Målgruppe:

Barn, unge og voksne med en av diagnosene og deres familier og tjenesteytere

Kursets målsetning:
Vi ønsker å formidle oppdatert kunnskap om behandling og oppfølging av diagnosene,
og legge til rette for erfaringsutveksling om det å leve med en sjelden tilstand.

Her kan du lese mer om kursene på Frambu.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Rita Sofie Stige på e-post rss@frambu.no eller praktisk ansvarlig Linda Elton på kurs@frambu.no.
Du kan også ringe oss på telefon 64 85 60 00.

Back To Top