Skip to content
+47 922 86 873 mpsforeningennorge@outlook.com

Brukermøte på Frambu

Starter: 01.04.2016
Slutter: 02.04.2016
Søknadsfrist: 01.03.2016

Representanter for alle Frambus diagnosegrupper er velkomne til å delta

 

Formål:
Brukermøtet er en årlig tradisjon på Frambu. Målet med møtene er at brukerrepresentanter, ledelse og ansatte får treffes for å utveksle erfaringer og idéer og diskutere fremtidige prioriteringer. Deltakerne på brukermøtet foretar også valg av brukerrepresentanter til Frambus styre. Brukere uten diagnoseforening er også velkomne til å melde seg på.

Frambu dekker kost og losji for opptil to deltakerne fra hver brukerforening eller diagnosegruppe. Foreninger som ikke får økonomisk driftsstøtte, kan i tillegg få dekket reiseutgifter for sine representanter. Dette gjelder også de som ikke er tilknyttet en forening. Vær oppmerksom på at deltagelse ikke utløser opplæringspenger fra NAV.

 

Innhold:
kommer…

Her kan du lese mer om kursene på Frambu.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Kristian Kristoffersen på kkr@frambu.no eller praktisk ansvarlig Anne Merethe Holm
amh@frambu.no.
Du kan også ringe oss på telefon 64 85 60 00.

Back To Top