skip to Main Content
+47 922 86 873 grethe.aaser@hotmail.no

Hvert år blir det antakelig født i gjennomsnitt to til tre barn med mukopolysakkaridoser i Norge. MPS I, MPS II, MPS III og MPS IV er de best kjente MPS-sykdommene, med en forekomst på ca. 0,1 pr. 10 000 nyfødte for hver av sykdommene. Forekomsten av MPS VI, MPS VII og MPS IX er antakelig i størrelsesorden 0,01 pr. 10 000 nyfødte; altså grovt regnet ti ganger sjeldnere enn de andre typene (1). Hver for seg er de lysosomale avleiringssykdommene svært sjeldne, men samlet sett er de mindre sjeldne, da ca. 1 av 7000 nyfødte har en slik sykdom.

Mukopolysakkaridosene inngår ikke i nyfødtscreeningen i Norge.

Last ned Frambus brosjyre om MPS-sykdom: http://www.frambu.no/ShowFile.ashx?FileInstanceId=f6ea7ed9-1583-4720-9efc-88fd3b1f9ab3

Back To Top