skip to Main Content
+47 922 86 873 grethe.aaser@hotmail.no

Det finnes en rekke ressurser på sjeldne diagnoser og MPS i Norge. Her er en liste med nyttige linker og telefonnummer:

 

Sjeldentelefonen, gir informasjon om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud: 800 41 710

Kompetansesentre for sjeldne diagnoser: https://helsenorge.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sjeldne-diagnoser/kompetansesentrene

Rarelink, nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne diagnoser: http://rarelink.no/index.jsp

Frambu, senter for sjeldne diagnoser: http://www.frambu.no/

MPS-foreningen i Sverige: http://www.mpsforeningen.se/

MPS-forum: http://www.mpsforum.com/

MPS-foreningen i USA: www.mpssociety.org

MPS-foreningen i UK: www.mpssociety.co.uk

Back To Top