Skip to content
+47 922 86 873 mpsforeningennorge@outlook.com

Det finnes en rekke ressurser på sjeldne diagnoser og MPS i Norge. Her er en liste med nyttige linker og telefonnummer:

Alvorlig sykdom, akutt eller kronisk, rammer ikke bare den som er syk, men berører hele familien og spesielt de som står deg nærmest. Barn er som oftest i en ekstra sårbar situasjon fordi de ikke har de samme forutsetningene som voksne til å takle brå og vanskelige endringer.

www.sjeldne-sykdommer.no

 

Sjeldentelefonen, gir informasjon om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud: 800 41 710

Kompetansesentre for sjeldne diagnoser: https://helsenorge.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sjeldne-diagnoser/kompetansesentrene

Oslo Universitetssykehus senter for sjeldne diagnoser https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/senter-for-sjeldne-diagnoser

Rarelink, nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne diagnoser: http://rarelink.no/index.jsp

Frambu, senter for sjeldne diagnoser: http://www.frambu.no/

MPS-foreningen i Sverige: http://www.mpsforeningen.se/

MPS-forum: http://www.mpsforum.com/

MPS-foreningen i USA: www.mpssociety.org

MPS-foreningen i UK: www.mpssociety.co.uk

Back To Top